CREŞTEREA CURCANILOR- METODE ŞI TEHNOLOGII
1. RASELE DE CURCI
RASE DE CURCI GRELE:
 Rasa Bronzată ameliorata formată pe continentul american din curca Mexicană sălbatică. Culoarea bronzată, greutate curca 10-15 kg şi curcani 20 kg. Producţia de ouă 60-70 buc/an. Curcile clocesc foarte bine şi cresc bine puii.                                     
 Rasa Bronzată cu pieptul larg.  Formată in SUA. Culoarea bronzată dar are o particularitate importantă: muşchii pectoralifoarte dezvoltaţi. Greutate curcă 16-18 kg şi curcani 23-25 kg.                                                                                
RASE DE CURCI SEMIGRELE: sunt mai puţin cunoscute în ţara noastră, fiind lipsite de importanţă.
  REPRODUCŢIA LA CURCI

  Raportul de sexe – 1/10 si 1/40 la însămânţări artificiale cu spermă diluată 1/1Ouatul începe la 30-32 săptămâni şi se încheie la 51 săptămâni.
  Greutatea tineretului femel de reproducţie 7.5 kg la 29 săptămâni şi 17 kg la masculii de reproducţie.
  Incubaţia durează 28 zile, iar pentru un procent mare de ecloziune ouăle trebuie să fie depozitate maxim 4 zile de la recoltare.

  FURAJAREA CURCILOR
  CERINŢE DE MICROCLIMAT
  Temperatura optimă pentru materialul de reproducţie 20-25 ˚C
  -  umiditatea relativă nu va depăşi 60% Temperatura de sub eleveoză va fi de 35˚C la puii de curcă, fără curenţi reci de aer.
  Crescătoria de curci este împărţită în 2 sectoare vizând faza de creştere şi cea de îngrăşare.
  La instalare, puii intră în asa numitele ţarcuri. Densitatea puilor este în funcţie de vârstă:
  la 9-12 săptămâni-7-8 capete /m˛;
  la 17 -23 săptămâni 2,5 capete /m˛.

    Suprafaţa pe cap:
  Curci reproducţie  –  0.3- 0.75 mp/cap
  Curci de producţie - 1.5- 2 mp / cap                          
    
   Tipuri de adăposturi :
  -adăposturi corespunzătoare
  Cu sistem propriu de incălzire şi ventilaţie -adăposturile să fie amplasate în locuri care nu sunt expuse vânturilor dominante şi umezelii.

   Sisteme de creştere :

  Pe asţernut permanent, în hale cu dimensiuni de 100 m x 15 m sau chiar 200 m x 25 m
  In microadăposturi cu o lungime de 6-7 m şi o lăţime de 1.5-1.8 m
  ( sistem aplicat in ţara noastră la BACĂU)
  •In baterii la curcile ouătoare şi la puii de curcă când in primele 30 zile stau pe aşternut permanent, apoi se face creşterea in baterii sau se cresc până la 3-6 săptămâni in baterii şi apoi se transferă la aşternut permanent.

  SISTEME DE CREŞTERE IN FUNCŢIE DE GRADUL   DE INTENSIVIZARE

  a) Sistem extensiv - se folosesc in crescătorii, tip familial, adăposturi simple 
  b) Sistem semiintensiv - crescătorii cu efective 40/100 femele, adăposturi amenajate, incălzire, ventilaţie

  AMPLASAREA  ADAPOSTURILOR                                                                                  Adăposturile se construiesc şi se amplasează în baza unor avize speciale cu respectarea normelor ecologice privind apropierea acestora de surse naturale de apă. De asemenea să fie amplasate în apropierea surselor de apă, energie electrică şi a drumurilor de acces.

  INGRIJIREA ADĂPOSTURILOR
  Adăposturile se vor menţine în permanenţă curate atât la interior cât şi la exterior prin văruirea lor, dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea lor periodică. Geamurile se vor curăţa periodic, sistemul de ventilaţie şi aerisire se va verifica permanent în vederea menţinerii unui microclimat corespunzător.

  ECHIPAMENTE   
   Echipamentul din interiorul adăpostului este format din utilaje pentru incălzire, pentru hrănire, pentru adăpare, instalaţie pentru ventilaţie şi condiţionarea aerului.                                                                                                         
      Curcanii ajunşi la greutatea optimă la o săptămână înainte de tăiere sunt ţinuţi într-un grajd deschis. Pentru aşternut în aceste grajduri sunt de preferat paie curate, fără praf. Imprăştierea paielor se face cu o maşină specială. În acelaşi timp, pe toată durata îngrăşării trebuie respectate condiţiile de umiditate, căldură, ventilaţie.

  MĂSURI SANITAR - VETERINARE
  de prevenire şi combatere a bolilor
   
  Imprejmuirea fermei cu gard protector       
   - filtru sanitar în care se află camera de igienizare a personalului;Punct de însămânţări artificiale                   - punct de tăiere de necesitate cu spaţii frigorifice (facultativ);  Anexe pentru ecarisaj sau folosind investiţiile locale din zonă;Limitarea circulaţiei persoanelor şi vehiculelor străine;Respectarea regulilor sanitar-veterinare de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală;Control periodic medical al personalului de deservire;Introducerea în efectiv numai a animalelor din unitaţi indemne de boli infecto-contagioase;Dezinfecţia adăpostului;In spaţiile destinate ecloziunii şi creşterii tineretului în primele 3-4 săptămâni de viaţă se va respecta curăţenia şi igiena administrării alimentelor, făcându-se dezinfecţia după fiecare ciclu de ecloziune;Dezinfecţia staţionarului sanitar-veterinar;Deratizări generale, dezinsecţia, obligativitatea controlului sanitar-veterinar.

  CALCULE ECONOMICE PRELIMINARE pentru un nr 140 cap.
  REZULTAT FINANCIAR (R)R =V-C
       38.080-22.090=15.990 lei