Elementele obligatorii din reglementarile standardelor minime pentru protectia gainilor ouatoare .

partea 2
    CERINŢE SUPLIMENTARE privind protecţia găinilor ouătoare

Pe lângă prevederile Normei sanitare veterinare aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 se vor aplica următoarele cerinţe:

(1)Găinile vor fi inspectate de proprietar sau de persoana responsabilă cel puţin o dată pe zi.

(2)Nivelul zgomotelor în adăposturi trebuie redus. Zgomotele constante sau bruşte vor fi evitate. Ventilatoarele, instalaţiile de furajare şi alte echipamente vor fi construite, amplasate, operate şi întreţinute astfel încât acestea să producă cât mai puţin zgomot.

(3)Toate adăposturile vor avea lumină suficientă pentru a permite tuturor păsărilor să se vadă una pe alta şi pentru a fi observate clar, pentru a investiga vizual împrejurimile lor şi pentru a prezenta niveluri normale de activitate. Acolo unde există lumină naturală, luminatoarele trebuie amplasate aranjate astfel încât lumina să fie distribuită uniform în adăpost.

După primele zile de adaptare la regimul de lumină, acesta trebuie reglat astfel încât să se prevină problemele de sănătate şi comportamentale. Trebuie să se urmeze un ritm de 24 de ore, care să includă o perioadă adecvată de întuneric neîntrerupt, după cum se va indica, de aproximativ o treime din zi, astfel încât găinile să se poată odihni şi să se evite probleme precum imunodepresia sau anomaliile oculare. O perioadă de semiîntuneric de o anumită durată trebuie prevăzută atunci când lumina este diminuată, astfel încât păsările să poată sta aşezate fără perturbări sau răniri.

(4)Acele părţi ale clădirilor, echipamentelor sau ustensilelor care sunt în contact cu găinile trebuie să fie curăţate şi dezinfectate riguros şi regulat şi în orice caz când se realizează depopularea, precum şi înainte ca un lot de găini să fie introdus în aceste spaţii. Când cuştile sunt ocupate, suprafeţele şi toate echipamentele vor fi ţinute în stare corespunzătoare de curăţenie. Fecalele trebuie îndepărtate ori de câte ori este necesar, iar păsările moarte trebuie îndepărtate zilnic.

(5)Cuştile trebuie echipate corespunzător pentru a se preveni ieşirea necontrolată a păsărilor.

(6)Clădirile care cuprind mai mult de 3 rânduri de cuşti trebuie să aibă instalaţii corespunzătoare sau trebuie luate măsuri care să permită inspecţia fără dificultate a tuturor rândurilor de cuşti şi să faciliteze îndepărtarea găinilor moarte.

(7)Forma şi dimensiunile ieşirii din cuşcă trebuie să fie astfel încât o pasăre adultă să poată părăsi cuşca fără să fie afectată de vreo suferinţă inutilă şi fără să se rănească.
(8)Fără a aduce atingere prevederilor Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005, este interzisă mutilarea păsărilor, în vederea prevenirii căderii penajului sau a canibalismului se poate permite scurtarea parţială a ciocului de către personal calificat pentru păsările mai tinere de 10 zile, destinate reproducţiei.


Informatiile au fost preluate din Monitorul Oficial nr. 617 bis din iulie 2006