NORMA  SANITAR VETERINARĂ din 26 martie 2010 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate

    CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate.
(2)Exploataţiile nonprofesionale şi unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical -veterinară nu sunt supuse procedurii de înregistrare / autorizare sanitar -veterinară stabilite de prezenta normă sanitar - veterinară.
(3)Exploataţiile nonprofesionale sunt supuse controlului sanitar - veterinar, iar animalele trebuie să îndeplinească condiţiile de sănătate, bunăstare, protecţie şi identificare, conform legislaţiei specifice în vigoare.


continuare    download here